четвъртък, 27 август 2015 г.

Рона - 26.08.2015 г.

Рона пази ливадите ... от сенките :)Почистване на ливадите и пасищата - 26.08.2015 г.

До тази пролет фермата обработваше и добиваше сено само от собствените си ливади. Решихме да разширим дейността си, тъй като добиваното от нас сено е с много добро качество и се търси от животновъдните ферми. Наетите от нас изоставени ниви и пустеещи земи трябва да се почистят от дърветата и храсталаците, за да се облагородят, а есента ще разхвърляме и семена от ливадни медоносни растения. Сами виждате какво са представлявали тези земи извън вече почистените терени.