петък, 12 април 2019 г.

Страшен звяр срещнахме в гората - 06.04.2019 г.
Страховито животно се изпречи на пътя ни в гъстата и непроходима гора.