събота, 29 юни 2019 г.

Многоетажен лук - 28.06.2019 г.

Подариха ни една туфичка в края на март или началото на април. За ядене се използват листата. В интернет го намерихме с още като живораждащ лук и въздушен лук. Латинското му наименование е Allium cepa var. proliferum.
четвъртък, 13 юни 2019 г.