четвъртък, 19 юли 2018 г.

Пиленца - 18.07.2017 г.Люпенето приключи със седем пиленца - шест черни и едно беличко :)

сряда, 18 юли 2018 г.

неделя, 1 юли 2018 г.

Река Янтра край село Ветринци - 01.07.2018 г.
Водите на река Янтра след последните поройни дъждове при новия мост между Горната и Долната Махала на село Ветринци, община Велико Търново.