събота, 19 март 2016 г.

Стената край село Ветринци - 19.03.2016

Тази скална верига не започва, а и не свършва край село Ветринци. Тя е част от Предбалкана, и в посока изток - запад може да се наблюдава от Антоново, като със сигурност достига чак до Севлиево. В района на село Ветринци тя е наречена Стената.

Тези скали са северната граница на местността Кичево и я предпазват от студените северни ветрове, а на запад и юг граничи с малък поток, приток на река Янтра, който може да се използва за водопой на добитък или за напояване. По времето на ТКЗС, нивите в този естествено ограден район на землището са използвани за пасище. В околността извират и две кладенчета с хубава питейна вода.


Няма коментари:

Публикуване на коментар